Arta Nolberga

Loma
Padomes locekle

Rīgas Angļu ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja, MOT koordinatore. Patīk darbs ar jauniešiem. MOT dod spārnus ikdienā un mudina: Mainies! Otru pamani! Tiecies!