Marta Karlsone

Loma: MOT Latvija vadītāja

E-pasts: marta@mot.lv

Marta stāsta par to, kāpēc vēlas būt daļa no MOT: “Šķiet, ka MOT saturs ir viss tas, par ko mēs, pieaugušie, gribam iesaukties – “kāpēc mums šito nemācīja skolā?” No visiem dažādajiem veidiem, kādos varam ietekmēt bērnu un jauniešu labklājību un attīstību, MOT ceļš man šķiet simpātisks ar to, ka tas ved pie tiešā saņēmēja. Tā ir iespēja bez pastarpinājumiem piedāvāt jauniešiem iespēju domāt un reflektēt par tēmām, kas neietilpst mācību saturā, taču ir ne mazāk svarīgas. Un esmu droša, ka mūsu uzdevums ir nodrošināt vietu sarunai un būt blakus brīdī, kad veidojas attieksmes, pārliecības un uzvedības izvēles. Nopirkt laiku, kurā šīs izvēles var būt pārdomātas un saskaņā ar katra vērtībām.”