Ilze Paidere-Staķe

Loma
MOT programmu vadītāja

Tel.Nr.
26101362

E-pasts
ilze@mot.lv

Ilze izglītību ieguvusi Latvijas Kultūras akadēmijā un Hamburgas Teātra un mūzikas augstskolā, iegūstot profesionālo grādu kultūras menedžmentā. Brīvi pārvalda 5 valodas, bet lielākais talants ir komunikācijas un vadības prasmes, strukturēta domāšana un fokuss uz pozitīvo. Mūziķu koncertdzīves organizācija, koncertu un festivālu producēšana, Nacionālā simfoniskā orķestra vadība un ģimenes kafijas biznesa uzraudzība bija Ilzes darba kārtībā līdz 2016.gada braucienam uz MOT dzimto Tronheimu. Lai arī joma pilnīgi sveša, detaļas tikai viegli nojaušamas, bet darbības apjoms pilnībā nezināms, MOT ideja un vēstījums uzrunāja un Ilze teica JĀ! 

Cilvēciskas attiecības ir stūrakmeņi civilizētai sabiedrībai un tāpēc Ilze rosina mums katram apzināti censties pastāvīgi attīstīt un kopt mūsu individuālo cilvēcību un attiecības ar apkārtesošajiem. Un pielikt visas pūles, lai cilvēcību izkoptu arī mūsu jauniešos. Par siltāku, atvērtāku un drošāku sabiedrību, par stipru jaunatni, kas iekļauj ikvienu! Par MOT!