Ilze Siliņa

Loma
Padomes locekle

Ilzei ir vairāk kā 20 gadu pieredze vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos gan Latvijā, gan ārpus tās. Iegūtā pieredze, dzīvojot dažādās valstīs un strādājot starptautiskās komandās, ir ļāvusi novērtēt, cik svarīga ir uzdrīkstēšanās, cilvēcīgas attiecības vienam ar otru, un vērtībās balstīta līderības pieeja.

Mana motivācija – es vēlos, lai Latvijas sabiedrība būtu gan drosmīga, gan iejūtīga, gan iekļaujoša. Šīs ir vērtības, kuras nerodas pašas no sevis – tās ir jāveido un jāstiprina. Īpaši jauniešu vidū, kad katrs ir sava “es” meklējumos. Es ticu, ka stipru sabiedrību veido par sevi pārliecināti cilvēki – un MOT ir viens no virzītājspēkiem, lai palīdzētu par tādiem kļūt!