Izvēle
Izvēle

MOT filozofija

MOT PRINCIPI

Darboties proaktīvi

o   veidot kultūru

o   būt gatavam

o   komunicēt skaidri un sirsnīgi

Piešķirt klases kultūras veidotājiem atbildību

o   būt par piemēru

o   būt klātesošam

o   rūpēties par citiem

Stiprināt pozitīvo

o   saskatīt iespējas

o   attīstīt pozitīvas gaidas

o   saskatīt labāko cilvēkos un situācijās

Uzlūkot cilvēku kopumā

o   izpratne par apstākļiem

o   būt zinātkāram, ne nosodošam

o   būt augstsirdīgam

 

MOT VĒRTĪBAS

Drosme dzīvot

o   esi tu pats

o   vadi savu dzīvi pats

o   esi dedzīgs

o    akceptē to, ka ne vienmēr viss ir perfekti

Drosme rūpēties

o   izrādi cieņu

o   izrādi mīlestību

o   radi labas sajūtas, esot kopā ar citiem

o   rūpējies par tiem, kas ir atstumti

Drosme pateikt nē

o   nosaki prioritātes

o   iestājies par savām vērtībām

o   uzdrošinies izteikties

o   izkop sevī spēcīgu, nesatricināmu mīlestību

Dalies ar šo rakstu

Ieteikumi tālākai lasīšanai

Uz lapas sākumu