Vēlos MOT savā skolā!

MOT treneri Kristīne un Andris

KĀ NORIT MOT PROGRAMMA SKOLĀ?

Kopumā ir 12 nodarbības 3 mācību gadu laikā, kas sadalās sekojoši: 7.klasē – 6 nodarbības (arī septīto klašu skolēnu vecākiem ir 1 MOT nodarbība mācību gada sākumā), 8. un 9. klasē pa 3 nodarbībām mācību gada laikā. Vienas nodarbības ilgums ir 3 mācību stundas, tās norit mācību stundu laikā katrai klasei atsevišķi. Programma ir ar ilgtermiņa raksturu – uzsākam 7.klasē, ar katru nākamo gadu papildinām ar jaunu septīto, līdz visi 7.-9.klašu skolēni ir iesaistīti MOT programmā. Viens MOT treneris strādā ar vismaz 2 klasēm paralēli.

KAS NEPIECIEŠAMS SKOLAI, LAI UZSĀKTU MOT PROGRAMMU?

Ja skolas vadība, klašu audzinātāji un skolotāji saka JĀ MOT programmai, ar prieku ir gatavi atbrīvot mācību stundas MOT nodarbībām, tad atliek vien parūpēties par sekojošo:

a) atrast īsto brīvprātīgo MOT treneri un īsto MOT koordinatoru (skolas pārstāvi)*,

b) iziet MOT pamatapmācības augustā,

c) noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību “MOT Latvija”

*īsto MOT treneri un koordinatoru raksturo 4 īpašības: aizrautīgs, mūsdienīgs, radošs un patiess.

KUR ATRAST BRĪVPRĀTĪGOS MOT TRENERUS?

MOT treneris ir personība, kas izjūt sirds aicinājumu aktīvi piedalīties siltākas un drošākas sabiedrības veidošanā. Viņu raksturo 4 īpašības – aizrautība, mūsdienīgums, radošums un patiesums. Mēs ticam, ka paši skolotāji var būt lieliski MOT treneri! Viņu iesaiste MOT programmā ir viselastīgākā, jo atvieglo MOT nodarbību laiku plānošanu un saskaņošanu. Ja tomēr lemsiet par MOT treneri ārpus skolas personāla, tad skolas kontaktu lokā noteikti ir ar iepriekš uzskaitītām īpašībām apveltīti absolventi, aktīvi vecāki, novada jaunatnes darbinieki, sporta treneri, atraktīvi policisti, ugunsdzēsēji u.c.

KĀ KĻŪT PAR MOT TRENERI

Ja esi aizrautīgs, mūsdienīgs, radošs un patiess, sajūti sevī degsmi darboties ar jauniešiem, taču neesi kontaktā ar nevienu MOT skolu (skolu saraksts šeit), tad raksti mums! Gaidīsim no Tevis pārliecības pilnu pieteikumu, kāpēc tieši TU esi vislabākais MOT treneris! Un tad centīsimies savest kopā ar MOT skolu, kura tieši Tevi gribētu redzēt kā savu īpašo MOT treneri!

CIK MAKSĀ?

Uzsākot sadarbību, tiek noslēgts līgums, un skola kļūst par MOT skolu. Programmas licences maksa ir 300 EUR mācību gadā. Treneru un koordinatoru apmācības ir bez maksas. Pēc apmācībām MOT treneris iegūst pieeju visiem programmas materiāliem un kļūst par MOT entuziastu. MOT entuziastiem ir plašas iespējas komunicēt savā starpā, tiekoties ikgadējā salidojumā, veidojot pieredzes apmaiņas grupas atbalstam un iedvesmai.

PĀRSKATS PAR MOT PROGRAMMAS TĒMĀM UN LAIKA PLĀNOJUMU

Skatīt šeit: