Rezultāti

Izvērtējums apstiprina, ka MOT novērš un pasargā no visnegatīvākajām jauniešu vecumposma izpausmēm. MOT skolās ir mazāk bulinga, apsmiešanas un apcelšanas, mazāk vientuļu, atstumtu jauniešu, mazāk garīga rakstura problēmu un atkarības izraisošo vielu lietošana.  

MOT samazina apcelšanu biežumu, novērš atstumšanu.

MOT_RU1216_Column_RGB_EN

Pētījumi rāda, ka salīdzinājumā ar skolām, kurās nav MOT programmas, apcelšanas biežums ir pat uz pusi mazāks.

MOT ceļ dzīves kvalitāti

MOT_RU1216_Line_RGB_EN

Pētījumi apliecina, ka MOT skolās tiek stiprināta un celta jauniešu pašcieņa un garīgā veselība, kamēr citās skolās tās mazinās. To ilustrē jauniešu apstiprinājums apgalvojumam “Kopumā es varu teikt, ka esmu labs cilvēks.”

MOT veicina izpratni un drosmi

MOT novērš atkarību izraisošo vielu lietošanu. FET institūts Keiptaunas universitātē vērtēja MOT programmu Dienvidāfrikā 6 gadu garumā. Rezultāti liecināja, ka narkotisko vielu lietošana jauniešu vidū mazinājās par gandrīz 50%.

Sirkel med teksten "-50%"