AIF atbalsta projekts

Projekts “Biedrības “MOT” Latvija kapacitātes stiprināšana” ir nozīmīgs solis biedrības attīstībai, kapacitātes stiprināšanai un MOT programmas īstenošanā ilgtermiņā . Projekta aktivitātes organizācijai sniegs nozīmīgu atbalstu gan zīmola attīstībai jaunā augstākā kvalitātē, gan brīvprātīgo iesaistīšanā, motivēšanā un piederības sajūtas stiprināšanā. Projektā ir iesaistīts partneris no Norvēģijas – MOT fonds.Projekta mērķis: Biedrības “MOT Latvija” kapacitātes stiprināšana MOT kustības atpazīstamības veicināšanai pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm ilgtspējīgā periodā.

Par projekta noslēgumu vairāk info šeit.

Paredzētās aktivitātes:
• “MOT Latvija” zīmola atpazīstamības veicināšana, tās darbības popularizēšana, tai skaitā sociālajos tīklos, sagatavojot video filmas,kas interesantā, jauniešiem saprotamā veidā atklātu vēstījumu par MOT vērtībām, MOT kustības unikalitāti, spēju aizraut līdzīgi domājošus un pilsoniski aktīvus cilvēkus; • cilvēkresursu kompetenču paaugstināšanai projektā tiks organizētas apmācības par finansējuma piesaisti ziedojumu veidā, komunikāciju, stāstu veidošanu, zīmola virzīšanu dažādos kanālos, brīvprātīgo darbu;
• MOT GADA entuziastu pasākuma rīkošana brīvprātīgo motivēšanai;
• “MOT Latvija” brīvprātīgo padomes locekļu pieredzes apmaiņa un apmācības Norvēģijā Tronheimā.

Visu iepriekš minēto pasākumu kopums nodrošinātu biedrības MOT Latvija kapacitātes izaugsmi un MOT programmas klātbūtni Latvijas skolu jauniešiem ilgtermiņā, tādējādi iesaistot arvien vairāk iedzīvotāju siltākas sabiedrības veidošanā un nostiprinot universālu cilvēcisku vērtību -drosmi dzīvot, rūpēties un pateikt nē – klātbūtni sabiedrībā.

Projekta periods: 06.2022-09.2023

Finansējuma apjoms: 19 998 EUR.

Noticis ikgadējais MOT entuziastu saiets

AIF atbalsta MOT

MOT Latvija viesojas Novēģijā

Jauno MOT treneru apmācības

Radīti jauni MOT video

Pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstam, sagatavoti iedvesmojoši video par MOT un trīs pamatvērtībām: drosmi dzīvot, drosmi rūpēties un drosmi pateikt nē. Paldies Aijai Auškāpai, Emīlam Balcerim un Armandam Simsonam par ticību jauniešiem! Tāpat sagatavots MOT programmu reprezntējošs video, kas palīdzēs skolu vadībai izprast, kas ir MOT un kā norisinās nodarbības.