MOT Vēsture

MOT aizsāka norvēģu olimpieši ar sapni vairot un trenēt jauniešos drosmi. Viss aizsākās ar sapni un degsmi. Ar degsmi par cilvēkiem. Ar sapni par Olimpiskajām spēlēm, pēc kurām izkristalizējās ideja.

Brīnumainā vēsture

Pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm Norvēģijā 1994.gadā tika aizsākta MOT iniciatīva. Divi olimpiskie ātrslidotāji - Atle Vårvik un Johann Olav Koss – vēlējās novērst sociāla rakstura problēmas sabiedrībā, pievēršot lielāku uzmanību attieksmei un uzvedībai jauniešu vidū, lai viņos stiprinātu drosmi labāk rūpēties vienam par otru un pieņemt apzinātus lēmumus savā dzīvē.

En dokumentarvideo om MOT's historie til og med 2019.

Par priekštečiem šodienas MOTam kļuva izpētes un testa periods no 1994.-1996.gadam un kalendāra projekts “Norvēģu olimpieši pret narkotikām.” Nolūks bija veicināt jauniešu izpratni un pašcieņu. Kalendārs tika izplatīts ikvienā Norvēģijas pamat- un vidusskolas klasē ar skaidru vēstījumu jauniešiem no olimpiskajiem sportistiem: rūpēties vienam par otru un izdarīt apzinātas izvēles. Projekts guva milzu atsaucību ne tikai skolās, bet arī sporta klubos un biznesa aprindās.

Darbs pie MOT filozofijas konkretizēšanas aizsākās 1994.gadā. Pamatideja bija radīt filozofiju, lai preventīvi novērstu sociāla rakstura problēmas sabiedrībā un palīdzētu jauniešiem veidot savu dzīvi iespējami labākā veidā. Tika pētīti faktori un kopsakarības, kāpēc izciliem sportistiem izdodas sasniegt augstus rezultātus un kāpēc dažiem noziedzniekiem izdodas no zemākā punkta savā dzīvē atrast ceļu atpakaļ. Patiešām tika atrastas kopīgas iezīmes, un tās kļuva par svarīgām MOT filozofijas attīstīšanā.

Pirmā programmas testēšana un tikšanās ar jauniešiem klasēs notika arī 1994.gadā. Sākotnēji sākumskolās, bet gadu vēlāk arī pamat- un vidusskolās.

MOT tika dibināta kā politiski un reliģiski neatkarīga bezpeļņas organizācija. Tas notika Nordic Ski Pasaules čempionāta laikā Norvēģijā 1997.gadā. Pirmie MOT treneri tika apmācīti 1997.gada jūnijā – augutsā, lai jau oktobrī uzsāktu savas pirmās MOT nodarbības ar jauniešiem pamatskolu klasēs. Ar šādu koncepciju MOT izdevās strauji nodibināt partnerību ar skolām un pašvaldībām visā Norvēģijā.

Kopš 1994. gada Atle un Sigruna Vårvik ir bijuši visu lēmumu par MOT koncepciju un zīmola attīstīšanu centrā. Viņi bijuši klāt un atbalstījuši, dibinot MOT organizācijas citās valstīs. 2008.gadā par pirmo MOT valsti ārpus Norvēģijas kļuva Dienvidāfrika. Šobrīd MOT pastāv Eiropā, Āfrikā, Āzijā un ASV.

Laika periods

Iepazīsti galvenos gadu notikumus MOT vēsturē

Laika periods

MOT Latvija vēsture

Iepazīsti MOT Latvija vēsturi

MOT Latvija vēsture