Finansējuma avoti

MOT finansējuma avotiem ir neizmērāma vērtība, lai MOT spētu veidot stipru jaunatni, kas iekļauj ikvienu. Saņemot finansiālu atbalstu, MOT spēj veikt gan plānotās aktivitātes, gan attīstīt zīmolu.