Finansējuma avoti

MOT finansējuma avotiem ir neizmērāma vērtība, lai MOT spētu veidot stipru jaunatni, kas iekļauj ikvienu. Saņemot finansiālu atbalstu, MOT spēj veikt gan plānotās aktivitātes, gan attīstīt zīmolu.

Aicinām ikvienu piedalīties spēcīgākas jaunatnes veidošanā! Ja vēlies atbalstīt MOT, iespējams ziedot MOT programmas attīstībai.

Rekvizīti:

BIEDRĪBA "MOT LATVIJA"

LV71HABA0551042049015