Organizācija

MOT Latvija ir nevalstiska, politiski un reliģiozi neatkarīga bezpeļņas organizācija. Tā ir pamats MOT īstenošanai Latvijā. Biedrības “MOT Latvija” svarīgākais uzdevums ir finansējuma nodrošināšana, izaugsme, MOT koncepta ieviešana un kvalitatīva īstenošana skolās.

“MOT Latvija” ir neatkarīga organizācija, kurai noslēgts sadarbības līgums ar MOT Foundation.

Darbinieki un padome

Par MOT darbību Latvijā atbild organizācijas darbinieki un padome. Viņus saista personību raksturojošas īpašības: dedzīgi, mūsdienīgi, radoši un patiesi. Savā darbā biedrībā MOT viņi novērtē balansu starp brīvību un skaidri noteiktu konceptu. Viņu vislielākā atbildība ir nodrošināt lielisku MOT īstenošanu, reputāciju, izaugsmi un finansējumu.

IEPAZĪSTI DARBINIEKUS UN PADOMI

Aizsācēji

Iniciatori aizsāka MOT ideju un MOT darbību. Tieši uzsākšana bija izšķirošais solis nākotnes panākumiem. Starts, pieteikums un iepazīšanās fāzes ir cieši siastītas ar vēlāko darbību. Precīzi trāpīts sākuma punkts veido fundamentālu pamatu, lai MOT izaugsme būtu pareiza, droša un stabila.

IEPAZĪSTI ATSLĒGAS CILVĒKUS