70 MOT skolas
15000 Jaunieši

MOT ir pusaudžu motivācijas programma, kuru MOT aizsāka norvēģu olimpiskie sportisti pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm 1994.gadā ar mērķi novērst sociāla rakstura problēmas sabiedrībā. MOT koncepta pamatā ir vēlme veidot drošāku sabiedrību, stiprinot jauniešu izpratni un drosmi - drosmi dzīvot, rūpēties un pateikt nē. MOT koncepts tiek nodots lietošanai skolās uz sadarbības līguma pamata.

MOT programmas

MOT unikalitātes pamatu veido 5 programmas skolām un vietējām pašvaldībām, kur fokuss starp individualitāti un grupu ir sadalīts vienādās attiecībās 50:50. Programmas stiprina individuālo noturību un viecina izpratni, kā arī popularizē veselīgas savstarpējās attiecības – drošu klases vidi, iekļaujošu skolas kultūru un ilgtspējīgas, atbalstošas vietējās kopienas.

Apskati visas programmas

MOT vēstneši

MOT vēstneši ir spilgti un atpazīstami savu jomu pārstāvji (sportisti, žurnālisti, pasākumu vadītāji u.c.), kuru pārliecība saskan ar MOT vērtībām. Iesaistoties MOT un ar lepnumu valkājot MOT logo, vēstneši kļūst par paraugu jauniešiem, vienlaicīgi veicinot arī MOT kā zīmola atpazīstamību.

Apskati visus vēstnešus

AIF atbalsta MOT

Aktīvo iedzīvotāju fonds atbalsta projekts "Biedrības "MOT" Latvija kapacitātes stiprināšana"

Lasi vairāk par AIF
Flag for latvia

MOT skolas

MOT treneriem ir izšķiroša loma, lai MOT programmai būtu panākumi. MOT treneriem lieliski izdodas sasniegt jauniešu auditoriju. MOT skola ir pamat- vai vidusskola, kurai ir noslēgts sadarbības līgums ar Biedrību MOT Latvija. MOT programmas ir pieejamas arī pašvaldībām. Klikšķini zemāk, lai apskatītu visas MOT skolas.

Apskati MOT skolas

Ziņas

Sveicam jauno MOT Latvija vadītāju Rutu Masaļsku!

Ar lielu prieku un lepnumu paziņojam, ka par MOT Latvija vadītāju kļuvusi enerģijas pilnā Ruta Masaļska!Rutas līdzšinējā profesionālā darbība ir bijusi saistīta par un ap bērniem un jauniešiem, strādājot gan kā skolotājai, neformālās izglītības apmācītājai, gan kā nometņu vadītājai un jaunatnes lietu ekspertei pašvaldībā. Ar prieku un entuziasmu Ruta gatava savu Latvijā un ārzemēs gūto […]

Read more

Narvesen ziedo 20 395.98 EUR MOT attīstībai

Narvesen ziedojis 20 395.98 eiro MOT programmai! Kopā Narvesen MOT attīstībā ieguldījis vairāk nekā 220 000 eiro. Narvesen atbalsts nav mazinājies ne izaicinošajos pandēmijas apstākļos, ne skaudro ģeopolitisko notikumu ietekmē. Tas parāda uzņēmuma vērtības un izpratni par preventīvas mentālās veselības kopšanas nozīmi pusaudžu dzīvēs. “Katru gadu Narvesen komanda ar prieku īsteno dažādas aktivitātes, atbalstot “MOT”, […]

Read more