40 MOT skolas
7500 Jaunieši

PRET TUMŠĀM DOMĀM IR SPOŽI LAIFHAKI

Pusaudžu motivācijas mēneša mērķis ir aktualizēt mentālās veselības nozīmi jauniešu auditorijai un veicināt pozitīvo domāšanu. Lasi vairāk par to, kas ir mentālā veselībā, kā par to parūpēties un kā Tev ikdienā var palīdzēt MOT!

MOT ir pusaudžu motivācijas programma, kuru MOT aizsāka norvēģu olimpiskie sportisti pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm 1994.gadā ar mērķi novērst sociāla rakstura problēmas sabiedrībā. MOT koncepta pamatā ir vēlme veidot drošāku sabiedrību, stiprinot jauniešu izpratni un drosmi - drosmi dzīvot, rūpēties un pateikt nē. MOT koncepts tiek nodots lietošanai skolās uz sadarbības līguma pamata.

MOT programmas

MOT unikalitātes pamatu veido 5 programmas skolām un vietējām pašvaldībām, kur fokuss starp individualitāti un grupu ir sadalīts vienādās attiecībās 50:50. Programmas stiprina individuālo noturību un viecina izpratni, kā arī popularizē veselīgas savstarpējās attiecības – drošu klases vidi, iekļaujošu skolas kultūru un ilgtspējīgas, atbalstošas vietējās kopienas.

Apskati visas programmas

MOT vēstneši

MOT vēstneši ir spilgti un atpazīstami savu jomu pārstāvji (sportisti, žurnālisti, pasākumu vadītāji u.c.), kuru pārliecība saskan ar MOT vērtībām. Iesaistoties MOT un ar lepnumu valkājot MOT logo, vēstneši kļūst par paraugu jauniešiem, vienlaicīgi veicinot arī MOT kā zīmola atpazīstamību.

Apskati visus vēstnešus
Flag for latvia

MOT skolas

MOT treneriem ir izšķiroša loma, lai MOT programmai būtu panākumi. MOT treneriem lieliski izdodas sasniegt jauniešu auditoriju. MOT skola ir pamat- vai vidusskola, kurai ir noslēgts sadarbības līgums ar Biedrību MOT Latvija. MOT programmas ir pieejamas arī pašvaldībām. Klikšķini zemāk, lai apskatītu visas MOT skolas.

Apskati MOT skolas

Ziņas

MOT vēstnešu pulkam pievienojas Emīls Balceris

Arī vasarā neaizmirstam par MOT vērtībām un drosmi. Priecājamies paziņot, ka MOT vēstnešu pulkam pievienojas mūziķis un dziedātājs Emīls Balceris. Vairāk info lasi https://mot.lv/mot-vestnesi/emils-balceris/

Read more

MOT treneris: Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens TVNET

MOT programmas kodols un spēks ir MOT treneris – atbalsta persona klasei, kas kopā ar jauniešiem ir trīs gadus. Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens ir ne vien pedagogs, vēsturnieks un izglītības entuziasts, bet arī MOT treneris. Viņš ienesis svaigas vēsmas Raunā un ir lielisks piemērs tam, kā MOT programma kļūst par izglītības programmas daļu. Tieši […]

Read more