80 MOT skolas
18000 Jaunieši

MOT ir pusaudžu motivācijas programma, kuru MOT aizsāka norvēģu olimpiskie sportisti pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm 1994.gadā ar mērķi novērst sociāla rakstura problēmas sabiedrībā. MOT koncepta pamatā ir vēlme veidot drošāku sabiedrību, stiprinot jauniešu izpratni un drosmi - drosmi dzīvot, rūpēties un pateikt nē. MOT koncepts tiek nodots lietošanai skolās uz sadarbības līguma pamata.

MOT programmas

MOT unikalitātes pamatu veido 5 programmas skolām un vietējām pašvaldībām, kur fokuss starp individualitāti un grupu ir sadalīts vienādās attiecībās 50:50. Programmas stiprina individuālo noturību un viecina izpratni, kā arī popularizē veselīgas savstarpējās attiecības – drošu klases vidi, iekļaujošu skolas kultūru un ilgtspējīgas, atbalstošas vietējās kopienas.

Apskati visas programmas

MOT vēstneši

MOT vēstneši ir spilgti un atpazīstami savu jomu pārstāvji (sportisti, žurnālisti, pasākumu vadītāji u.c.), kuru pārliecība saskan ar MOT vērtībām. Iesaistoties MOT un ar lepnumu valkājot MOT logo, vēstneši kļūst par paraugu jauniešiem, vienlaicīgi veicinot arī MOT kā zīmola atpazīstamību.

Apskati visus vēstnešus

AIF atbalsta MOT

Aktīvo iedzīvotāju fonds atbalsta projekts "Biedrības "MOT" Latvija kapacitātes stiprināšana"

Lasi vairāk par AIF
Flag for latvia

MOT skolas

MOT treneriem ir izšķiroša loma, lai MOT programmai būtu panākumi. MOT treneriem lieliski izdodas sasniegt jauniešu auditoriju. MOT skola ir pamat- vai vidusskola, kurai ir noslēgts sadarbības līgums ar Biedrību MOT Latvija. MOT programmas ir pieejamas arī pašvaldībām. Klikšķini zemāk, lai apskatītu visas MOT skolas.

Apskati MOT skolas

Ziņas

Noslēdzies MOT un AIF projekts

Sirsnīgu paldies sakām Aktīvo iedzīvotāju fondam par kopīga projekta “Biedrības “MOT” Latvija kapacitātes stiprināšana” realizāciju un kopējo finansējumu 19 998 EUR apmērā! Projekta ietvaros veiktās aktivitātes veicinājušas MOT attīstību, kapacitātes stiprināšanu un MOT programmas īstenošanu ilgtermiņā. Projekta ietvaros realizētās vairākas nozīmīgas aktivitātes. Veicināta MOT zīmola atpazīstamības, veidojot video sērijas ar MOT vēstnešiem Aiju Auškāpu, Armandu […]

Read more

Septembris – “Drosme sasveicināties” mēnesis

Čau! Tavs sveiciens ir svarīgāks, nekā ~Tu domā! Diemžēl statistikas dati ir skarbi: katrs trešais Latvijas jaunietis ir saskāries ar bulingu un ņirgāšanos savā klasē. Lai aktualizētu iekļaušanas tēmu un uzsvērtu tieši pirmo iekļaušanas soli – sasveicināšanos- septembrī  MOT Latvija atgādina sveiciena būtisko nozīmi ar kampaņu “Drosme sasveicināties”, mudinot jauniešus un sabiedrību kopumā sākt sveicināt […]

Read more