53 MOT skolas
10000 Jaunieši

MOT ir pusaudžu motivācijas programma, kuru MOT aizsāka norvēģu olimpiskie sportisti pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm 1994.gadā ar mērķi novērst sociāla rakstura problēmas sabiedrībā. MOT koncepta pamatā ir vēlme veidot drošāku sabiedrību, stiprinot jauniešu izpratni un drosmi - drosmi dzīvot, rūpēties un pateikt nē. MOT koncepts tiek nodots lietošanai skolās uz sadarbības līguma pamata.

MOT programmas

MOT unikalitātes pamatu veido 5 programmas skolām un vietējām pašvaldībām, kur fokuss starp individualitāti un grupu ir sadalīts vienādās attiecībās 50:50. Programmas stiprina individuālo noturību un viecina izpratni, kā arī popularizē veselīgas savstarpējās attiecības – drošu klases vidi, iekļaujošu skolas kultūru un ilgtspējīgas, atbalstošas vietējās kopienas.

Apskati visas programmas

MOT vēstneši

MOT vēstneši ir spilgti un atpazīstami savu jomu pārstāvji (sportisti, žurnālisti, pasākumu vadītāji u.c.), kuru pārliecība saskan ar MOT vērtībām. Iesaistoties MOT un ar lepnumu valkājot MOT logo, vēstneši kļūst par paraugu jauniešiem, vienlaicīgi veicinot arī MOT kā zīmola atpazīstamību.

Apskati visus vēstnešus
Flag for latvia

MOT skolas

MOT treneriem ir izšķiroša loma, lai MOT programmai būtu panākumi. MOT treneriem lieliski izdodas sasniegt jauniešu auditoriju. MOT skola ir pamat- vai vidusskola, kurai ir noslēgts sadarbības līgums ar Biedrību MOT Latvija. MOT programmas ir pieejamas arī pašvaldībām. Klikšķini zemāk, lai apskatītu visas MOT skolas.

Apskati MOT skolas

Ziņas

Meklējam MOT vadītāju

#teirdarbsVai esi gatavs 2022. gada izaicinājumam? Varbūt tas ir jauns darbs? Priecājamies informēt, ka MOT administrācija aug un meklējam papildspēkus, kas palīdzēs spēcināt organizāciju un Latvijas jauniešus. Vairāk informācijas, rakstot ilze@mot.lv vai zvanot 26101362. Mēs meklējam tieši TEVI!#MOTLatvija #drosme #drosmedzīvot #drosmerūpēties #drosmepateiktnē #teirdarbs

Read more

MOT aicina vakcinēties, lai jaunieši atgrieztos skolās

“Jaunieši vairs negrib sarunāties viens ar otru”“Nodarbībās un starpbrīžos ierasto smieklu un nemitīgo sarunu vietā redzamas nopietnas, apātiskas sejas”“Daudzos jauniešos redzama vienaldzība, pazudusi prieka dzirksts” Notiekošais pašlaik rada lielu satraukumu – kas notiks ar jauniešiem pēc kārtējā attālināto mācību posma? Jauniešu mentālā veselība un iespējami ātrāka atgriešanās skolās klātienē pašlaik atkarīga no ikviena Latvijas iedzīvotāja un mūsu […]

Read more