MOT programma skaitļos

2018./2019. mācību gadā MOT programmu apgūst vairāk kā 4500 jauniešu 29 Latvijas skolās. Bet š.g. novembrī Jauno MOTivatoru rindās sagaidām papildinājumu ar apm. 60 jaunajiem līderiem – MOT programmas 2. gada jauniešiem, kas ikdienā sevi apliecinājuši dzīvojot MOT vērtībās – ar drosmi dzīvot, drosmi rūpēties un drosmi pateikt nē. Viņi pēc 2 dienu apmācībām kļūs par jaunajiem MOT treneriem savu skolu sestklasniekiem.

2019.gada pavasarī sagaidīsim pirmos – ap 450 jauniešus – MOT programmas absolventus. Viņu paustais vērienīgā aptaujā par ieguvumiem no šīs programmas kalpos MOT izaugsmei Latvijā turpmākajos gados.

86 MOT treneru vidū ir gan profesionāli skolotāji, gan brīvprātīgie citu profesiju pārstāvji. Jaunieši jau iemīlējuši MOT, ar nepacietību gaida kārtējo nodarbību un tikšanos ar savu īpašo MOT treneri. Saņemtajās atsauksmēs no mūsu jauniešiem lasāms, ka par lielāko vērtību MOT nodarbībās viņi uzskata to īpašo gaisotni, atklātās sarunas, uz pārdomām vērstās aktivitātes un dažādu, jauniešiem būtisku tēmu aktualizēšanu.