Ar pilnu jaudu atgriežamies skolās un ļoti priecājamies par katru MOT treneri, kas beidzot satiek savus jauniešus klātienē, lai stāstītu par MOT vērtībām un drosmi. 

Attēlā MOT nodarbība Druvas vidusskolā.