Laura Kiseļova

MOT pamataktivitāšu vadītājas Lauras līdzšinējā pieredze ir saistīta ar formālās un interešu izglītības īstenošanu gan pašvaldības, gan valsts līmenī dažādās iestādēs un amatos. Viņa vairāk kā 10 gadus ir strādājusi ar bērniem, jauniešiem, skolotājiem, jaunsargu instruktoriem un izglītības politikas veidotājiem. Pēdējos pāris gadus Laura aktīvi iesaistījās pieaugušo izglītošanā, atbalstot viņus digitālo prasmju apgūšanā un pilnveidošanā. 

Laura ir gatava dalīties ar savu uzkrāto pieredzi un zināšanām, kā arī aktīvi izmantot savu nerimstošo vēlmi mācīties un attīstīties, lai kopā ar MOT Latvija komandu stiprinātu Latvijas jauniešus un sabiedrību kopumā. 

“Iedzīvinot MOT vērtības – drosmi dzīvot, drosmi rūpēties un drosmi pateikt nē – katrs savā ikdienā, mēs kopā radām iekļaujošāku, drošāku, atbalstošāku un drosmīgāku sabiedrību. Ir jāsāk ar sevi! Un tad jāatbalsta citi!” aicina Laura.