Pāvels Pestovs

Pāvels Pestovs ir Rīgas 72. vidusskolas direktors un Latvijas Universitātes Starpnozaru, izglītības inovāciju centra pētnieks. 

Ieguvis maģistra grādu ķīmijā, skolotāja profesionālo kvalifikāciju un zinātnes doktora grādu sociālajās zinātnēs. Vadīja diagnosticējošo darbu un valsts pārbaudes darbu paraugu izstrādi Valsts izglītības satura centra projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030), piedalījās Fundamentālo un lietišķo pētījuma projektā “Datos balstītu risinājumu izveide skolas izaugsmei”. Šobrīd turpina darboties Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijā. Ieguvis pieredzi strādājot kā interešu izglītības skolotājs, izglītības metodiķis un direktora vietnieks skolā.  

Pāvela vadītajā 72. vidusskolā darbojas gan 7.-9. klases MOT programma, gan vidusskolas MOT programma.