Vita Breidaka

Vita MOT padomē pārstāv ilggadējo MOT atblastītāju SIA “Reitan Convenience Latvia”. Vitai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze korporatīvajās attiecībās un pārdošanā. Pašlaik kā SIA “Reitan Convenience Latvia” Ilgtspējas vadītāja nodrošina labas pārvaldības praksi uzņēmumā, veicinot atklātību un atbildīgas uzņēmējdarbības principus uzņēmuma darbībā. Iestājas par ilgtspēju, cilvēkresursu nozīmi un cēloņsakarību izprašanu.

Vitas motivāciju raksturo Opras Vinfrijas teiktais: “Es skaidri zinu, ka katra diena Tev sagādā iespēju ievilkt elpu, nomest laiviņas, iziet zāles vidū un sākt dejot – atbrīvoties no nožēlas un piepildīt sevi ar tik daudz prieka, līksmības un smiekliem, cik vien vari izturēt. Tu vari drošā valša solī iznākt uz savas dzīves skatuves un izdzīvot to tā, kā mudina Tavs gars, vai arī rāmi sēdēt malā, arvien dziļāk grimstot baiļu un sevis apšaubīšanas ēnā. Arī šajā mirklī Tev ir izvēle – tas ir vienīgais īstais mirklis, kas Tev pieder. Ceru, ka neesi iegrimusi nesvarīgās lietās, ka nespēj baudīt to, ko piedzīvo,- jo arī šis mirklis reiz beigsies. Es ceru, ka šī diena Tavā atmiņā būs tā, kurā nolēmi, ka katram cilvēkam ir nozīme, ka katra stunda ir jābauda kā pēdējā. Un, ja varēsi izvēlēties sēdēt malā vai iet dejot, tad ceru, ka iesi dejot.”

“Katra diena ir diena, lai uzzinātu kaut ko jaunu. Būt kā ziņkārīgam bērnam. Priecāties par visām tām jaunajām lietām, ko dzīve un pasaule var piedāvāt līdzās kāpumiem un kritumiem. Un ir gan kāpumi, gan kritumi. Vai esi kādreiz mēģinājis nomainīt brilles, caur kurām skaties uz pasauli, notikumiem, sevi, savu dzīvi? Uz kāpumiem un kritumiem? Noteikti pamēģini! Caur radītāja brillēm viss izskatās daudz labāk!” aicina Vita.