Covid 19 ilgais nošķirtības laiks, vakcinācijas diskusijas, karš Ukrainā ir izgaismojis vairākas ar iekļaušanu tēmu jau tā samilzušās problēmas Latvijas sabiedrībā. Būtiskas izmaiņas arījauniešu uzvedībā un paradumos ir pamanījuši MOT motivācijas programmas pusaudžiem MOT treneri skolās nodarbību laikā.

Lai saprastu, kā mainījusies jauniešu mentālā veselība salīdzinot ar 2021. gadu un apjaustu to, cik iekļaujošā sabiedrībā, jauniešuprāt, dzīvojam, veicām pētījumu. Paldies pētījuma autoriem "Forta Research" un "Norstat". Pētījums veikts interneta vidē 2022. gada februārī/martā, aptaujājot 770 jauniešus Latvijā.

Atceries - sākums sarunai, beigas vientulībai, bailēm, naidam!