Jana Duļevska

Profesija
TV raidījumu vadītāja

MOT-ambassador
Kopš 2021

TV raidījumu vadītāja Jana Duļevska par drosmi saka:

"Iepazīstoties ar MOT un MOT trīs drosmēm, man bija silta sajūta - kā satiekot senu draugu! MOT raugās uz jauniešiem tāpat kā es un priekšplānā izvirza vērtības, ar kurām es dzīvoju ikdienā. Man rūp, lai ikviens jaunietis būtu iekļauts sabiedrībā. Vienlaikus ir svarīgi, lai ikviens tiktu iekļauts tieši tāds, kāds viņš ir, nezaudējot savu unikalitāti. Būt patiesam, nebaidīties paust savu viedokli, būt drosmīgam atšķirties, būt tam, kam tev jābūt, bet netikt atstumtam un izsmietam par to – tas ir ceļš, kas noteikti mūsu sabiedrībai kopīgi ir ejams. Ikvienam jaunietim es novēlu milzu ticību sev, būt patiesam, zinātkāram, cēlam, ideju pārpilnam, mērķtiecīgam, radošam; būt ambiciozam, nezaudējot sirsnību un cilvēcīgumu. Bet mēs, pieaugušie, būsim līdzās – atbalstoši un klātesoši."