Fakti par mentālo veselību

Iepazīstieties ar ekspertiem no Pusaudžu resursu centra. Anete un Emīls sniegs atbildes uz svarīgiem jautājumiem par mentālo veselību un pozitīvo domāšanu.

 

 

Par mentālo veselību pašlaik runāts daudz. Bet kas īsti ir mentālā veselība?

Mentālā veselība ir emocionāls, psiholoģisks un sociāls labklājības stāvoklis, kurā cilvēks apzinās savas spējas, var tikt galā ar ikdienas dzīves stresu, var strādāt produktīvi un spēj dot ieguldījumu sabiedrībā.

Kāpēc īpaši svarīga ir pusaudžu mentālā veselība?

Pusaudžu vecumposms ir laiks starp pieaugšanu un būšanu bērnam gan fiziski, gan psiholoģiski. Mentālās veselības ziņā tas ir laiks starp bērnu brīnumaini straujo pielāgošanās spēju un pieaugušā rigiditāti. Tas nozīmē, ka pusaudži drīz kļūs par cilvēkiem, kādi viņi lielā mērā būs visu atlikušo mūžu, taču smadzeņu, personības un emocionālā attīstība vēl ir diezgan ietekmējama. Savā ziņā tas ir pēdējais laiks, kad var panākt paliekošas, ievērojamas pārmaiņas mentālajā veselībā salīdzinoši neilgā laikā ar salīdzinoši nelieliem resursiem. Pusaudžu resursu centra statistika parāda augšupejošu tendenci, un izplatītākās problēmas 66% gadījumu ir depresijas simptomātika, 40%  paaugstināta trauksme, 21%  paškaitējums, 22% domas par pašnāvību, plāns vai mēģinājums to īstenot.

Kā var saprast, ka ir mentālās veselības problēmas?

Pastāv divi pamatkritēriji, lai izvērtētu to, vai jaunietim ir grūtības ar mentālo veselību. Pirmkārt, ja jaunietim pasliktinās spēja tikt galā ar ikdienas stresu, kā arī ģimenes un sabiedrības izvirzītajiem pienākumiem. Otrkārt, ja jaunietis izjūt spēcīgas un ilgstošas emocionālas ciešanas, kuras šķietami nepāriet.

Kā MOT programma palīdz mentālajai veselībai?

MOT programma ir vērsta uz jauniešu pozitīvo resursu stiprināšanu un mērķtiecīgas rīcības vadīšanu, kas ir stabils mentālās veselības pamats. Dzīvesspars mums palīdz pārvarēt grūtības un izturēt sāpes, kuras ir neatņemama dzīves sastāvdaļa un ar kurām mēs neizbēgami sastopamies dažādos savas dzīves posmos. MOT trenē drosmi un veicina sociālas prasmes, piemēram, pārvarēt grūtības, sekot mērķim un apzināties savus resursus un spējas. 

Kāpēc ir svarīgi būt pozitīvam?

Pozitīvā domāšana ir vērsta uz aktivitāti, kas virza cilvēku attīstības un labklājības virzienā, tā paver rīcības brīvību un nav ierobežojoša. Pozitīva domāšana pusaudzi spēj daudz mērķtiecīgāk un labāk virzīt pretī iecerētajam un vērtībās balstītai dzīvei.  Kamēr negatīva domāšana jaunieti ierobežo un ved strupceļā. 

MOT Latvija 2021. gada martā veica online pētījumu Latvijas jauniešiem kurā piedalījās 492 respondenti, lai saprastu, kā mainījusies jauniešu mentālā veselība, kādas ir domas par nākotni un kas jauniešus motivē. Galvenie rezultāti redzami šeit:

Lai pieteiktos uz konsultāciju, sazinieties ar Pusaudžu resursu centru:

  • Rīgā- pa tālruni +37129164747 vai pa e-pastu info@pusaudzim.lv
  • Liepājā- pa tālruni +37126623422 vai pa epastu liepāja@pusaudzim.lv
  • Ja nepieciešama tūlītēja speciālista konsultācija, zvaniet pa PRC Konsultatīvo tālruni +37125737363, kas strādā katru darba dienu laikā no plkst. 12-16. 

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa aplikācija “Uzticības tālrunis” un mājaslapa https://uzticibastalrunis.lv/ 

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca