MOT Latvija

Ideja uzsākt MOT Latvijā pieder Katrīnei Judovicai. 2015.gadā Katrīni iedvesmoja MOT uzruna ikgadējā starptautiskajā Reitana uzņēmumu vadības grupas saietā, un viņa nolēma aizsākt MOT savā dzimtenē, Latvijā.

MOT Latvija tika nodibināta līdz ar sadarbības līguma parakstīšanu 2016.gada 1.februārī. Katrīne kļuva par MOT Padomes priekšsēdētāju, bet Ilze Paidere-Staķe par biedrības MOT Latvija Valdes locekli un pamataktivitāšu vadītāju.

MOT Latvija skaitļos (janvāris 2020)

  • 7.000 jauniešu MOT pamatprogrammā “Stipra jaunatne 12-16”
  • 39 sadarbības līgumi:
    • 39 MOT skolas
    • 39 MOT koordinatori
    • 133 brīvprātīgie MOT treneri
    • 120 Jaunie MOTivatori – MOT programmas līderi