Katrīne Judovica

AMATS

Atslēgas cilvēks

Ideja uzsākt MOT Latvijā pieder Katrīnei Judovicai. 2015.gadā Katrīni iedvesmoja MOT uzruna ikgadējā starptautiskajā Reitana uzņēmumu vadības grupas saietā, un viņa nolēma aizsākt MOT savā dzimtenē, Latvijā. Katrīne nodrošināja sākuma finansējumu no uzņēmuma Narvesen, veica rūpīgu personāla atlasi un 2016. gadā nodibināja biedrību MOT Latvija.