Sigruna Vårvik

Amats
Atslēgas cilvēks kopš 1994.gada

Kopš pirmsākumiem 1994.gadā, Sigruna ir darbojusies gandrīz visās MOT organizācijas jomās. Viņa bijusi darbinieks, atbalsts, mentors, padomdevējs un līderis. Viņas lielākie talanti menedžmentā ir valodu zināšanas, attiecību veidošanas prasme, atbalsts un rūpīga sekošana procesiem. Sigrunas pārziņā ir bijis padarīt MOT starptautisku, uzsākot to 4 kontinentos laika posmā no 2007. - 2020. Viņa ar aizrautību iepazīst jaunus cilvēkus, novērtē iespēju mainīt cilvēku dzīves un iestājas par misiju veidot stiprus jauniešus visā pasaulē.

Bildet viser et portrett av Sigrun Vårvik som er MOT-initiativtaker og nøkkelperson i MOT siden 1994