Pašvaldība kā sabiedrības veidotāja

Atstumšanai var būt milzīgas sekas ne tikai vietējās kopienās un sabiedrībā, bet arī pasaulē. MOT vēlas informēt šo kopienu līderus un iedzīvotājus par viņu atbildību un pienākumiem veidot labu kultūru.

Mērķis: Kolektīvā atbildība, lai veidotu stipru vietējo kopienu un labu attiecību attīstību.

Programmas pamatā ir būt par atbalstu pašvaldībās, kuras izvēlas būt ar MOT:

 • Vadības filozofija tāda pati kā MOT filozofija.
 • MOT kā platforma, lai veidotu izpratni un vērtības.
 • MOT rīki, lai stiprinātu starpdisciplināro sadarbību.
 • MOT kā sistēma, kas palīdz pašvaldībai profilaktiskajā darbā.
 • MOT kā rīks, kas var palīdzēt pašvaldībām sasniegt noteiktos mērķus attiecībā uz bērniem un garīgo veselību:
  • Siprināt sabiedrības veselību, pašefektivitāti un pilsonisko apziņu.
  • Attīstīt iekļaujošu sabiedrību, kas veicina veselību, labklājību un mācīšanos vienam no otra.
  • Pārliecināties, ka visiem iedzīvotājiem ir iespēja saglabāt / attīstīt savu identitāti iekļaujošā un daudzveidīgā sabiedrībā.
  • Stimulēt ticību savām spējām un mācīšanās motivāciju.
  • Saglabāt drošu vietējo kopienu, kas novērš apcelšanu (mobingu, bosingu u.c.), vardarbību, diskrimināciju, uzmākšanos.

Priekšnosacījumi pirms uzsākšanas Pašvaldība kā sabiedrības veidotāja:

 • MOT programma “Stipra jaunatne 12 – 16”.
 • MOT programma “Skola kā sabiedrības veidotāja”.
 • MOT programma “Pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde kā sabiedrības veidotāja”
 • Pašvaldība iesaistās MOT programmas “Stipra jaunatne 16-25” iekļaušanā vidusskolā.
 • MOT ir iekļauts pašvaldības plānos un tiek izmantots kā platforma darbā par izpratnes un vērtību veidošanu.

Programmas struktūra

 1. Pašvaldība MOT izmanto praksē kā vadītāja, līdera filozofiju.
 2. Pašvaldības vadība aktīvi iesaistās MOT filozofijas izplatīšanā un vietējās sabiedrības stiprināšanā.
 3. Vietējais MOT vadītājs ir mūsdienīgs.
 4. Katru gadu tiek apmācīti divi jauni MOT līderi / vadītāji.