Sākumskola un bērnudārzs kā sabiedrības veidotāji

MOT programma Sākumskola un bērnudārs kā sabiedrības veidotājs tika izveidota, lai vietējai kopienai radītu vienotu izpratni par pieaugušo iesaistīšanās un izturēšanās nozīmi attiecībā pret bērnu. Ja bērni dzīvos pietiekami augstā dzīves kvalitātē, īstenos jēgpilnas aktivitātes, gūs labu pieredzi labvēlīgā kopienā, kur valda sadarbība, sociāla vienotība un atbalsts, tad vietējā kopiena būs kā aizsargs, kas darbojas pret sociālajām problēmām. Pieaugušie, kā atbildīgi kultūras veidotāji vietējā kopienā, var dot savu ieguldījumu izdošanās un iekļaušanas platformas izveidē. Pieaugušie var būt kā paraugi, kas maina dzīves.

Mērķis: Kolektīvā atbildības veidošana par bērna izaugsmi, spēju un rakstura attīstīšanu, kā arī dzīves prasmju pilnveidošanu.

Izslēgšanai un atstumšanai gan vietējā kopienā, gan pasaulē kopumā var būt milzīgas sekas. MOT vēlas stiprināt pieaugušo kopējo izpratni un vērtību pamatus, cieši sadarbojoties ar bērniem.

Priekšnosacījumi pirms uzsākšanas Sākumskola un bērnudārs kā sabiedrības veidotāji:

  • Līgums ir cieši saistīts ar vidusskolu, kas atrodas netālu.
  • MOT programma “Stipra jaunietne 12 – 16” tiek realizēta tuvējā vidusskolā.
  • Vidusskolā tiek realizēta MOT programma “Skola kā sabiedrības veidotājs”.
  • Jābūt pārstāvētiem vismaz 60% no visiem vietējās sabiedrības pamatskolas bērniem.
  • Jābūt pārstāvētiem vismaz 60% no visiem vietējās sabiedrības bērnudārzu bērniem.
  • Licencēšans līgums (saistības). Kopīgs līgums starp MOT, sākumskolas un bērnudārzu (parakstījis katrs sākumskolas, bērnudārza vadītājs + persona, kas atbild par minēto teritoriju pašvaldībā / vidusskolas direktors).

Programmas struktūra

  1. Sākumskola. MOT kā vērtību piegādātājs skolas vadībai un personālam.
  2. Bērnudārzs. MOT kā vērtību piegādātājs bērnudārza vadībai un personālam.
  3. MOT filozofija bērnu vecākiem un atbildīgiem pieaugušajiem bērnu brīvā laika pavadīšanā.