Skola kā sabiedrības veidotāja

Skola ir kā arēna, kas ir paredzēta dažādiem jauniešiem. Tāpēc tajā ir svarīgi veidot jauniešus nākotnei.

Mērķis: Kolektīvā atbildība, lai veidotu stipru jaunieti, kā arī dzīves prasmju pilnveidošanu.

Izglēgšanai un atstumšanai var būt milzīgas sekas vietējām kopienām un pasaulei kopumā. Programma Skola kā sabiedrības veidotāja palīdz stiprināt skolas kā sabiedrības veidotājas lomu. MOT vēlas veidot vienotu izpratni un vērtību pamatus pieaugušajiem, kas ikdienā cieši sadarbojas ar jaunatni.

Mūsdienu sabiedrībā pārāk daudz jauniešu nespēj atrast savu vietu skolas sistēmā un / vai jūtas bezjēdzīgi. Pieaugušajiem ir liela atbildība izveidot skolas un vietējās kopienas tā, lai jaunieši tajās ir ieguvēji nevis zaudētāji. Pieaugušajiem vajadzētu izjust savu atbildību un pamanīt jauniešu talantus. Pieaugušajiem ir iespēja ievērojami mainīt jauniešu dzīvi, apzinoties savu izturēšanos un komunikācijas veidu.

Apmēram 60 – 70% no skolas psihosociālās vides veido tās vadītājs. Direktori un skolotāji ir līderi un paraugi. Viņu kā kultūras viedotāju loma un ietekmīgā vara ir būtiska, lai pārliecinātos, ka ikviens jūtas iekļauts.

Skola var novērst noziedzību, vardarbību un citas sociālās problēmas, pārliecinoties, ka personāls ir paredzams, skaidrs, konsekvents un skatās uz skolēniem ar pozitīvismu, kā arī viņiem ir vienotas prasības. Daudzi jaunieši nonāk uz nepareizā ceļa, jo pieaugušie ir pārāk liberāli / saudzīgi vai pārāk stingri.

MOT pirmsākumi ir meklējami sportā, un tas iekļauj sevī daudzas vērtības, kas ir novērojamas sportistu sabiedrībā. Šīs vērtības ir viegli pārtranformēt arī uz citām jomām. Sportam un citām brīvā laika aktivitātēm ir liela loma kritisku sociālo problēmu novēršanā. Tāpēc ir svarīgi, lai treneriem un vadītājiem būtu pozitīva attieksme, ja reiz sportam ir preventīva ietekme. Ja pozitīva attieksme netiek ieviesta praksē, sportam var būt pretējs efekts.

Priekšnosacījumi, pirms uzsākšanas Skola kā sabiedrības veidotāja:

  • MOT programma Stipra jaunatne 12 – 16 un / vai Stipra janatne 16 – 25.
  • Sadarbības līgums starp skolu un MOT.

Programmas struktūra

  1. Direktors / skolas vadītājs kā sabiedrības veidotājs.
  2. Skolas darbinieki kā sabiedrības veidotāji.
  3. MOT filozofija jauniešu vecākiem un pieaugušajiem par jauniešu brīvā laika pavadīšanu.