Skola kā sabiedrības veidotāja

Skola ir kā arēna, kas paredzēta dažādiem jauniešiem - nākotnes sabiedrības veidotājiem.

Mērķis: Kolektīvā atbildība, lai veidotu stipru jaunieti un pilnveidotu viņa dzīves prasmes.

Izslēgšanai un atstumšanai var būt milzīgas sekas vietējām kopienām un pasaulei kopumā. Programma Skola kā sabiedrības veidotāja palīdz stiprināt skolas lomu, lai novērstu negatīvas sekas nākotnē. MOT vēlas veidot vienotu izpratni un vērtību pamatus pieaugušajiem, kas ikdienā cieši sadarbojas ar jaunatni.

Mūsdienu skolu sistēmās pārāk daudz jauniešu nespēj atrast savu vietu un / vai jūtas bezjēdzīgi. Pieaugušajiem ir liela atbildība izveidot skolas un vietējās kopienas tā, lai jaunieši tajās justos piederīgi un novērtēti. Pieaugušajiem ir iespēja ievērojami mainīt jauniešu dzīvi, apzinoties savu izturēšanos un komunikācijas veidu.

Apmēram 60 – 70% no skolas psihosociālās vides veido tās vadītājs. Direktori un skolotāji ir līderi un paraugi. Viņu kā kultūras viedotāju loma un ietekme ir būtiska, lai visi skolā justos iekļauti un piederīgi.

Skola var novērst noziedzību, vardarbību un citas sociālās problēmas, izglītojot savu personālu, lai ikviens skolā strādājošais ir kā piemērs jauniešiem: ar pozitīvu komunikāciju, drošu un pārliecinošu stāju,  vērtību apziņu un cieņpilnu izturēšanos. Daudzi jaunieši nonāk uz nepareizā ceļa, jo pieaugušie nav izglītoti un vienoti savās vērtībās un attieksmē pret jauniešiem.

MOT pirmsākumi ir meklējami sportā, un tas iekļauj sevī daudzas vērtības, kas ir novērojamas sportistu sabiedrībā. Šīs vērtības ir viegli tranformēt arī uz citām jomām. Sportam un citām brīvā laika aktivitātēm ir liela loma sociālo problēmu novēršanā. Tāpēc ir svarīgi, lai treneriem un vadītājiem būtu pozitīva attieksme, ja reiz sportam ir preventīva ietekme. Ja pozitīva attieksme netiek ieviesta praksē, sportam var būt pretējs efekts.

Priekšnosacījumi, pirms uzsākšanas Skola kā sabiedrības veidotāja:

  • MOT programma Stipra jaunatne 12 – 16 un / vai Stipra janatne 16 – 25.
  • Sadarbības līgums starp skolu un MOT.

Programmas struktūra

  1. Direktors / skolas vadītājs kā sabiedrības veidotājs.
  2. Skolas darbinieki kā sabiedrības veidotāji.
  3. MOT filozofija jauniešu vecākiem un pieaugušajiem par jauniešu brīvā laika pavadīšanu.