Stipra jaunatne 16 – 25

Programma Stipra jaunatne 16 – 25 tiek īstenota kopš 1999. gada, un to izmanto vidusskolas jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem.

Mērķis: Stiprināt indivīda spēku un klases vidi, kā arī skolas kultūru, kurā iekļauts ir ikviens.

Izcili MOT treneri katru gadu vada noteiktu skaitu MOT nodarbību, kuras raksturo vienota atmosfēra – iesaistīšanās, uzticēšanās un īpaša enerģija. Nodarbību centrā ir jauniešu, un viņi piedalās aktīvi. MOT treneri ir eksperti tam, kā sasniegt jauniešus. Viņi dalās ar vienkāšām dzīves vērtībām, kur katrs var saskatīt sevi un sev svarīgo.

Strukturēti nodarbību manuskripti apvienojumā ar aktivitātēm, pārdomām, stāstiem, vingrinājumiem un darbību, rada maģisku atmosfēru un iedvesmojošu pieredzi, kas, savukārt, veicina jauniešos piesaisti MOT vērtībām – drosmei dzīvot, drosmei rūpēties un drosmei pateikt nē. Šis kopums stiprina jauniešu spēju veidot sevi, savu dzīvi, ietekmēt apkārtējos un vidi.

Programmas struktūra

 1. Skolas direktors vēlas MOT programmu skolā
 2. MOT koordinators ir dedzīgs, mūsdienīgs, novatorisks un sirsnīgs (P-YIS).
 3. Izcili MOT treneri.
 4. MOT pamatapmācība MOT treneriem un MOT koordinatoram.
 5. Uz MOT vērtībām balstīta skolas vadība un, iespējams, arī citi skolas līderi.
 6. *12 MOT nodarbības mācību stundu laikā (90 min. katra)
 7. Pastiprināšanas dienas: Vērtību diena, Drosme rūpēties Diena, Sapņu diena, Entuziastisks noslēgums.
 8. Jaunie MOTivatori, apmēram 5 % jauniešu 1 gadā.
 9. Jaunie MOTivatori ir kultūras veidotāji un ir līdzorganizatori Pastiprināšanas dienās.
 10. MOT trenera iepazīšanās ar klasi pirmajā skolas dienā. Iedvesmojoša runa, iesildīšanās, skolotāja informācija.
 11. MOT informācija vecākiem / aizbildņiem (20 minūtes).
 12. MOT Forever
 13. MOT aptauja.
 14. Citas veiksmes aktivitātes – gan ļoti ieteicamas, gan iespējamas.
 15. Kompetences un enerģijas veicināšana skolas direktoram, iespējams, arī citiem skolu līderiem, MOT koordinatoram, MOT treneriem - ikgadējs MOT Entuziastu saiets un vietējo sadarbības partneru tikšanās.

12 MOT nodarbības

12 MOT nodarbības ilgst 90 minūtes un ir sadalītas šādās tēmās:

1. Gads

1. Ieskats MOT
2. Klases kultūra
3. Izturība
4. Komunikācija
5. Vērtības
6. Apbrīna
7. Pašcieņa

2. Gads

8. Dzīves kvalitāte
9. Cieņa

3. Gads

10. Izpratne
11. Kopīga drosme
12. Mūžīga drosme