Jaunas MOT skolas Latvijā

2018. gada janvārī notika kārtējās MOT treneru un koordinatoru apmācības, lai MOT pulkam pilnvērtīgi pievienotos 9 jaunas MOT skolas Latvijā. Jaunā 22 MOT treneru un 9 MOT koordinatoru komanda ir gatava straujam startam, lai arvien vairāk jauniešu Latvijā kļūtu par mūsu nākotnes sabiedrību, kurā ikviens ir iekļauts un kurā ikkatrs ir drosmīgs dzīvot savu dzīvi, rūpēties par citiem un pateikt nē, lai pavērtu pilnvērtīgāku ceļu kaut kam lielākam, nozīmīgākam.

Veiksmi un izdošanos jaunajai MOT komandai!